Scuba diving – Indonesia dan kekayaan lautnya merupakan satu-kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Negara kita ini mempunyai jumlah luas lautan yang besar, lebih pada 70% luas negara kita merupakan lautan, karenanya gak boleh bertanya-tanya kalaupun […]